ARBEID

Andre prosjekter

2022-23

E6 Storslett bru - Strandvegen 24

Boligblokk i to etasjer fra ca. 1980, inndelt i 8 leiligheter. Etterisolering fasade, bygging av vinterhager, utskifting av vinduer og etablering av balansert ventilasjon.

Statens vegvesen

Storslett

2022-23

Breivikbotn skole

Skole i drift. Det bler satt opp et tilbygg, i tillegg til at eksisterende tak og store deler av ytterveggene i eksisterende bygg ble rehabilitert. Prosjektet omfattet også noe ombygging og oppgradering av innvendige arealer samt fornying av tekniske anlegg

Hasvik kommune

Breivikbotn

2022-23

Mellomveien 110 - Fløy C

Prosjektet omhandler utskifting av eksisterende yttertak og vinduer i fløy C, Mellomveien 110 (gamle lærerhøgskolen) i Tromsø. Eksisterende skifer ble re og demontert. Det ble benyttet tak over tak til prosjektet.

Tromsø kommune

Tromsø

2022

Østfløya

Prosjektet er spesielt fordi det gjelder renovering av et bygg som er fredet både innvendig og utvendig. Dette innebærer at det på flere punkter skal leveres materialer og bygningsdeler med utførelse tilsvarende det som ble gjort på 1950-tallet.

Forsvarsbygg

Skjold leir

2022

Trandum

Prosjektet er spesielt fordi det gjelder renovering av et bygg som er fredet både innvendig og utvendig. Dette innebærer at det på flere punkter skal leveres materialer og bygningsdeler med utførelse tilsvarende det som ble gjort på 1950-tallet.

Forsvarsbygg

Skjold leir

2022

Pendlerboliger

Innvendig renovering av pendlerboliger tilhørende Skjold leir.

Forsvarsbygg

Skjold

2021-22

Knausen brl. Alta

Totalt er det 45 leiligheter i borettslaget. Utvidelse av balkonger, nye terasser, nye ingagnsparti og nye uteboder.

Polarlys

Alta

2020-21

Stornesveien 37

Totalentreprise - utleieboliger. Ca. 1000 m2

Sørreisa kommune

Sørreisa

2020

Finnsnes trafikkstasjon

Utskifting av yttertak

Troms og Finnmark fylkeskommune

Finnsnes

2019

Dronningensgate 69

Utskifting av vinduer på Narvik videregående skole

Nordland fylkeskommune

Narvik

2019

Havneveien 14

Renovering av yttertak ved Sørværskole

Hasvik kommune

Sørvær

2019

Rehabilitering tak idrettshall GP

Renovering av tak på idrettshall ved Porsangmoen leir.

Forsvarsbygg

Porsangmoen

2019

Oscarsgate 21

Ombygging av gymsal til kino med tilhørende kiosk, garderober, kontor og teknisk rom.

Vadsø kommune

Vadsø

2018

Kirkeveien 5

Totalentreprise - Oppføring av menighetshus.

Kvalsund kommune

Kvalsund

2018

Georg Bjørklis vei 1

Porsanger vertshus, gjennoppbygging etter vannskade.

Porsanger vertshus

Lakselv

2018

Vardø vidregående skole

Totalentreprise - Nytt inngangspart og innvendig ombygging av Vardø Videregående skole

Finnmark fylkeskommune

Vardø

2018

Kirkegata 19

Ombygging ved gjenreisningsmuseet i Hammerfest. Bygginnredning, kompaktmagasin og vareheis.

Hammerfest kommune

Hammerfest

2017-2018

Skjolden 11

Totalentreprise. Omregulering av eiendom. Riving av barnehage. Oppsetting av 2-mannsbolig.

Bærum kommune

Bærum

2016-2017

Strandveien 38

Totalentreprise - Ombygging av forretningsgård til leiligheter

A & R Eiendom Skjervøy

Skjervøy

2016-2017

Bardufoss befalsforlegning

Totalentreprise - Oppføring av ny befalsforlegning. Ca. 1 600 m2

Forsvarsbygg

Bardufoss

2016

Th Widdings veg 3

Utvendig etterisolering av fasader, fasadeplater og utskifting av vinduer

Tromsø kommune

Tromsø

2015-2020

Aspelia 4,8,14 og 16

Opparbeidelse av et boligfelt med 13 eiendommer. Utarbeidelse av reguleringsplan. Opparbeidelse av infrastruktur, vei, vann og avløp. Oppføring av 2-mannboliger.

Porsangmoen, Porsangmoen leir

Alta

2015-2016

Baktevarri 3/713

Utførelsesentreprise - Ny tannklinikk bygget som passivhus. Ca. 400 m2

Finnmark fylkeskommune

Kautokeino

2015-2016

Holmen 4

Utførelsesentreprise - Nordkappmuseet - Tilbygg for heis og trapp. Oppussing og noe innvendig ombygging. Eksisterende bygning ca. 1 200 m2. Tilbygg ca 70 m2.

Nordkapp kommune

Honningsvåg

2014-2015

Einebakvegen 37

Totalentreprise - Omsorgsboliger - 800 m2

Ungbo AS

Birtavarre

2013

6. divisjonsgate

Utførelsesentreprise - Nytt taktekke på kontorbygg

Forsvarsbygg

Harstad

2013

Seglvik Fiskebruk

Totalentreprise - Nytt fiskebruk

Kvænangen kommune

Seglvik

FAQ’S

Frequently Asked Questions

How do I get started with a project?
Plus
How do I communicate with you throughout the project?
Plus
What sets you apart from other construction companies?
Plus
What type of projects do you specialize in?
Plus
What is your process for managing projects?
Plus

Full oversikt

Alle våre prosjekter

Under ser du en oversikt over noen av våre prosjekter. Trykk på kartet for å lese mer om hvert enkelt prosjekt.

Seglvik Fiskebruk
Seglvik

Seglvik Fiskebruk

Seglvik

Kvænangen kommune

Totalentreprise - Nytt fiskebruk

6. divisjonsgate
Harstad

6. divisjonsgate

Harstad

Forsvarsbygg

Utførelsesentreprise - Nytt taktekke på kontorbygg

Holmen 4
Honningsvåg

Holmen 4

Honningsvåg

Nordkapp kommune

Utførelsesentreprise - Nordkappmuseet - Tilbygg for heis og trapp. Oppussing og noe innvendig ombygging. Eksisterende bygning ca. 1 200 m2. Tilbygg ca 70 m2.

Einebakvegen 37
Birtavarre

Einebakvegen 37

Birtavarre

Ungbo AS

Totalentreprise - Omsorgsboliger - 800 m2

Baktevarri 3/713
Kautokeino

Baktevarri 3/713

Kautokeino

Finnmark fylkeskommune

Utførelsesentreprise - Ny tannklinikk bygget som passivhus. Ca. 400 m2

Skjolden 11
Bærum

Skjolden 11

Bærum

Bærum kommune

Totalentreprise. Omregulering av eiendom. Riving av barnehage. Oppsetting av 2-mannsbolig.

Th Widdings veg 3
Tromsø

Th Widdings veg 3

Tromsø

Tromsø kommune

Utvendig etterisolering av fasader, fasadeplater og utskifting av vinduer

Kirkegata 19
Hammerfest

Kirkegata 19

Hammerfest

Hammerfest kommune

Ombygging ved gjenreisningsmuseet i Hammerfest. Bygginnredning, kompaktmagasin og vareheis.

Vardø vidregående skole
Vardø

Vardø vidregående skole

Vardø

Finnmark fylkeskommune

Totalentreprise - Nytt inngangspart og innvendig ombygging av Vardø Videregående skole

Strandveien 38
Skjervøy

Strandveien 38

Skjervøy

A & R Eiendom Skjervøy

Totalentreprise - Ombygging av forretningsgård til leiligheter

Bardufoss befalsforlegning
Bardufoss

Bardufoss befalsforlegning

Bardufoss

Forsvarsbygg

Totalentreprise - Oppføring av ny befalsforlegning. Ca. 1 600 m2

Rehabilitering tak idrettshall GP
Porsangmoen

Rehabilitering tak idrettshall GP

Porsangmoen

Forsvarsbygg

Renovering av tak på idrettshall ved Porsangmoen leir.

Aspelia 4,8,14 og 16
Alta

Aspelia 4,8,14 og 16

Alta

Porsangmoen, Porsangmoen leir

Opparbeidelse av et boligfelt med 13 eiendommer. Utarbeidelse av reguleringsplan. Opparbeidelse av infrastruktur, vei, vann og avløp. Oppføring av 2-mannboliger.

Oscarsgate 21
Vadsø

Oscarsgate 21

Vadsø

Vadsø kommune

Ombygging av gymsal til kino med tilhørende kiosk, garderober, kontor og teknisk rom.

Georg Bjørklis vei 1
Lakselv

Georg Bjørklis vei 1

Lakselv

Porsanger vertshus

Porsanger vertshus, gjennoppbygging etter vannskade.

Kirkeveien 5
Kvalsund

Kirkeveien 5

Kvalsund

Kvalsund kommune

Totalentreprise - Oppføring av menighetshus.

Havneveien 14
Sørvær

Havneveien 14

Sørvær

Hasvik kommune

Renovering av yttertak ved Sørværskole

Mellomveien 110 - Fløy C
Tromsø

Mellomveien 110 - Fløy C

Tromsø

Tromsø kommune

Prosjektet omhandler utskifting av eksisterende yttertak og vinduer i fløy C, Mellomveien 110 (gamle lærerhøgskolen) i Tromsø. Eksisterende skifer ble re og demontert. Det ble benyttet tak over tak til prosjektet.

Breivikbotn skole
Breivikbotn

Breivikbotn skole

Breivikbotn

Hasvik kommune

Skole i drift. Det bler satt opp et tilbygg, i tillegg til at eksisterende tak og store deler av ytterveggene i eksisterende bygg ble rehabilitert. Prosjektet omfattet også noe ombygging og oppgradering av innvendige arealer samt fornying av tekniske anlegg

Trandum
Skjold leir

Trandum

Skjold leir

Forsvarsbygg

Prosjektet er spesielt fordi det gjelder renovering av et bygg som er fredet både innvendig og utvendig. Dette innebærer at det på flere punkter skal leveres materialer og bygningsdeler med utførelse tilsvarende det som ble gjort på 1950-tallet.

Østfløya
Skjold leir

Østfløya

Skjold leir

Forsvarsbygg

Prosjektet er spesielt fordi det gjelder renovering av et bygg som er fredet både innvendig og utvendig. Dette innebærer at det på flere punkter skal leveres materialer og bygningsdeler med utførelse tilsvarende det som ble gjort på 1950-tallet.

Pendlerboliger
Skjold

Pendlerboliger

Skjold

Forsvarsbygg

Innvendig renovering av pendlerboliger tilhørende Skjold leir.

Riebangardi barnehage
Manndalen

Riebangardi barnehage

Manndalen

Kåfjord kommune

Oppføring av en ny avdeling til barnehagen

Knausen brl. Alta
Alta

Knausen brl. Alta

Alta

Polarlys

Totalt er det 45 leiligheter i borettslaget. Utvidelse av balkonger, nye terasser, nye ingagnsparti og nye uteboder.

E6 Storslett bru - Strandvegen 24
Storslett

E6 Storslett bru - Strandvegen 24

Storslett

Statens vegvesen

Boligblokk i to etasjer fra ca. 1980, inndelt i 8 leiligheter. Etterisolering fasade, bygging av vinterhager, utskifting av vinduer og etablering av balansert ventilasjon.

Dronningensgate 69
Narvik

Dronningensgate 69

Narvik

Nordland fylkeskommune

Utskifting av vinduer på Narvik videregående skole

Finnsnes trafikkstasjon
Finnsnes

Finnsnes trafikkstasjon

Finnsnes

Troms og Finnmark fylkeskommune

Utskifting av yttertak

Stornesveien 37
Sørreisa

Stornesveien 37

Sørreisa

Sørreisa kommune

Totalentreprise - utleieboliger. Ca. 1000 m2

UNN HF – Ny dialyseavdeling
Tromsø

UNN HF – Ny dialyseavdeling

Tromsø

Universitetssykehuset Nord-Norge Hf

Nytt ventilasjonsrom på tak og ny dialyseavdeling ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN)

Breivikbotn Skole – Utvidelse og rehabilitering
Hasvik

Breivikbotn Skole – Utvidelse og rehabilitering

Hasvik

Hasvik Kommune

Renoverings- og tilbyggsprosjekt for Breivikbotn skole i Hasvik Kommune.

Kvaløya Videregående skole
Kvaløya, Tromsø

Kvaløya Videregående skole

Kvaløya, Tromsø

Troms og Finnmark fylkeskommune

Utvidelse av Kvaløya videregående skole.